barkot-programiYarından itibaren artık cezai işlem uygulanması mümkün olacak olan, yeni türk ticaret kanununun web sitesi açma zorunluluğuna dair yönetmelikten bahsediyoruz. Eğer sermaye şirketi iseniz yarından itibaren artık bir web sayfanız olmak zorunda.

Peki web sitenizde neler olmalı ?

31 mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete ilanında da yer alan tanımlamaları ve kısaltmaları içermelidir.
Bunlar kısaca;

  • Şirketinizin MERSİS numarası, merkezi,
  • Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
  • Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ise yöneticilerin isimleri yer almak zorunda.

 

Ayrıca, şirketin son 3 yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gerektiği zaman ara bilançoları ile birlikte ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki 30 gün içinde internet sitesinde yer alması zorunlu.

Diğer bir durum ise, şirketinize fesih davası açılmış ise davanın açıldığı konuyu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde internet sitesine konması gerekecek.

 

Tüm bunlara ek olarak, web sitenizde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmediği sürece internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren 5 yıl süre ile elektronik ortamda saklanması ve arşivlenmesi gerekecek.

Web sitenizde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılması da zorunlu hale geldi. Aynı zamanda içeriğin MERSİS veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilir olması gerekecek.

Kanunun ilgili yönetmeliğinin ilk hali bunları gerektiriyordu fakat daha sonra ertelenmesi ve yönetmeliğin 21 Eylül 2013 Resmi Gazetede yer alan düzenlemesi ile birlikte, doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketlerine web sitesi yükümlülüğü kaldırıldı.

Etiketler: , ,